МагістрантуІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів БДМУ щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу МОЗ № 295 від 24.09.1996 р.

Документи, передбачені Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, Положенням про клінічну ординатуру та Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини приймаються за адресою:  58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2.