Клінічному ординатору


Відділ докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури Буковинського державного медичного університету проводить набір на умовах контракту для вступу на навчання у 2014/2015 навчальному році до Клінічної ординатури за спеціальностями:
 1. акушерство і гінекологія
 2. алергологія
 3. анестезіологія
 4. гастроентерологія
 5. дерматовенерологія
 6. дитяча гінекологія
 7. дитяча хірургія
 8. ендокринологія
 9. загальна гігієна
 10. загальна практика-сімейна медицина
 11. інфекційні хвороби
 12. кардіологія
 13. мікробіологія і вірусологія
 14. неврологія
 15. нейрохірургія
 16. неонатологія
 17. нефрологія
 18. онкогінекологія
 19. онкологія
 20. організація і управління охороною здоров’я
 21. ортопедія і травматологія
 22. отоларингологія
 23. офтальмологія
 24. патологічна анатомія
 25. педіатрія
 26. психіатрія
 27. пульмонологія
 28. радіологія
 29. ревматологія
 30. судова медицина
 31. терапія
 32. урологія
 33. фізіотерапія
 34. фтизіатрія
 35. функціональна діагностика
 36. хірургія.

Документи, передбачені Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, Положенням про клінічну ординатуру та Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини приймаються за адресою:  58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2.

Вступники подають на ім’я ректора університету такі документи:

 1. заяву (шаблон);
 2. особовий листок з обліку кадрів (шаблон);
 3. 2 кольорові фотографії (3х4 см);
 4. копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації «лікар»;
 5. копію паспорта громадянина України;
 6. копію ідентифікаційного коду;
 7. копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
 8. витяг з трудової книжки;
 9. список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
 10. виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).