Докторантура

     Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється на підставі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 зі змінами від 03 квітня 2019 року № 283 за:
2 спеціальностями
І. 222 Медицина
ІІ. 228 Педіатрія
9 спеціалізаціями:
1. Акушерство та гінекологія     - 14.01.01
2. Внутрішні хвороби                 - 14.01.02
3. Хірургія                                  - 14.01.03
4. Дитяча хірургія                      - 14.01.09
5. Кардіологія                            - 14.01.11
6. Педіатрія                                - 14.01.10
7. Судова медицина                   - 14.01.25
8. Нормальна анатомія               - 14.03.01
9. Патологічна фізіологія           - 14.03.04 (медичні науки)

Прийом документів для вступу до докторантури
здійснюється у такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

14 серпня 2020 р.

Зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2020 р.


 Вступники для вступу в докторантуру у встановлені терміни подають такі документи:

  • заяву (шаблон);
  • особовий листок з обліку кадрів (шаблон);
  • 2 кольорові фотографії (3х4 см);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

*Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.


    Документи, передбачені Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261зі змінами від 03.04.2019 р. № 283 приймаються за адресою: 

58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2, тел. 0372-55-17-39

Індивідуальний план докторанта