Аспіранту

         Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"  здійснює відповідно до отриманих ліцензій (накази Міністерства освіти та науки України України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 23.06.2016р. № 707, № 771 від 04.07.2016 р., № 138 від 03.07.2017 р.) за спеціальностями: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство та 228 Педіатрія.


        У БДМУ проводиться підготовка аспірантів заочної форми навчання за спеціальностями:                    091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство та 228 Педіатрія з оплатою згідно розрахунку (наказ по університету за № 244-ст від 28.02.2019 р.) вартість одного року навчання для:
- громадян України - 20300 грн.;
- іноземних громадян очної (денної) форми навчання - 2700 дол. США.

      За довідками звертатися у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури університету
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2; тел. (0372) 55-17-39.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ АСПІРАНТУРИ:

І. 091 Біологія
 1. Біохімія - 03.00.04
 2. Фізіологія людини і тварин - 03.00.13
 3. Патологічна фізіологія -14.03.04 (біологічні науки)
ІІ. 221 Стоматологія
      1. Стоматологія - 14.01.22

ІІІ. 222 Медицина 
 1. Акушерство та гінекологія - 14.01.01
 2. Внутрішні хвороби - 14.01.02
 3. Хірургія - 14.01.03
 4. Урологія - 14.01.06
 5. Онкологія - 14.01.07
 6. Дитяча хірургія - 14.01.09
 7. Кардіологія - 14.01.11
 8. Інфекційні хвороби - 14.01.13
 9. Нервові хвороби  - 14.01.15
 10. Гігієна та професійна патологія 
 11. Судова медицина - 14.01.25
 12. Загальна практика - сімейна медицина - 14.01.38
 13. Гігієна та професійна патологія - 14.02.01
 14. Соціальна медицина - 14.02.03
 15. Нормальна анатомія - 14.03.01
 16. Патологічна фізіологія - 14.03.04 (медичні науки)
      ІV. 223 Медсестринство

      V. 228 Педіатрія
     1. Педіатрія - 14.01.10
 

    Прийом документів для вступу до аспірантури здійснюється відділом докторантури, аспірантури та клінічної ординатури БДМУ в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

14 серпня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів

з 17 по 27 серпня 2020 р.

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

31 серпня 2020 р.

Зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2020 р.


 Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають такі документи:


1) заяву на ім’я ректора (шаблон);
2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
4) копію сертифіката лікаря-спеціаліста (за наявності);
5) рекомендацію Вченої ради на наукову роботу (за наявності);
6) сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
7) презентацію дослідницьких досягнень у вигляді наукового реферату;
8) копію паспорта;
9) копію ідентифікаційного кода;
10) 2 фотокартки 30х40 мм.

          Документи, передбачені Правилами прийому до аспірантури Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" приймаються за адресою: 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2., 2 поверх - відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури. тел. 55-17-39.


Індивідуальні плани виконання освітньої програми та наукової роботи аспіранта

 Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності 222 Медицина та 228 Педіатрія - наукова та освітня складова
Освітня складова
Наукова складова
Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності 091Біологія - наукова та освітня складова Освітня складова
Наукова складова
 Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності 221 Стоматологія - наукова та освітня складова Освітня складова
Наукова складова