Аспіранту

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" здійснює відповідно до отриманих ліцензій (накази Міністерства освіти та науки України України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 23.06.2016 № 707 та 04.07.2016 № 771) за спеціальностями 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина і спеціалізаціями, затвердженими Вченою радою БДМУ від 24.05.16, протокол №9.


У БДМУ проводиться підготовка аспірантів заочної форми навчання за спеціальностями 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 228 Педіатрія з оплатою згідно розрахунку (наказ по університету за № 304-ст від 16.04.2018 р.) вартість одного року навчання для:

- громадян України - 16400 грн.;
- іноземних громадян очної (денної) форми навчання - 3000 дол. США.

58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2; тел.(0372) 55-17-39. За довідками звертатися у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури університету.


спеціальність - 091 Біологія

 • Біохімія 
 • Патологічна фізіологія 
 • Фізіологія людини і тварин
спеціальність - 221 Стоматологія
 • Стоматологія
спеціальність - 222 Медицина 
 • Акушерство та гінекологія 
 • Внутрішні хвороби 
 • Кардіологія 
 • Хірургія 
 • Дитяча хірургія 
 • Урологія 
 • Онкологія 
 • Педіатрія 
 • Нервові хвороби 
 • Гігієна та професійна патологія 
 • Соціальна медицина 
 • Судова медицина 
 • Патологічна фізіологія 
 • Нормальна анатомія 

Прийом документів для вступу до аспірантури здійснюється відділом докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури БДМУ у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня 2018 р.

Строки проведення вступних іспитів

з 22 по 29 серпня 2018 р.

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

30 серпня 2018 р.

Зарахування вступників

не пізніше 15 вересня 2018 р.


 Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають такі документи:


1) заяву на ім’я ректора (шаблон);
2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
4) копію сертифіката лікаря-спеціаліста (за наявності);
5) рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу (за наявності);
6) сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
7) презентацію дослідницьких досягнень у вигляді наукового реферату;
8) копію паспорта;
9) копію ідентифікаційного кода;
10) 2 фотокартки 30х40 мм.

Документи, передбачені Правилами прийому до аспірантури Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет» приймаються за адресою: 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2.


Індивідуальні плани роботи аспіранта

 Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності "Медицина", наукова та освітня складова
Освітня складова
Наукова складова
 Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності "Біологія", наукова та освітня складова Освітня складова
Наукова складова
 Індивідуальні плани роботи аспіранта зі спеціальності "Стоматологія", наукова та освітня складова Освітня складова
Наукова складова